Skip to main content
x

Акредитации

Училища за Европа работи в сътрудничество с водещи международни организации в областта на чуждоезиковото обучение. Израз на висока оценка за качеството на предлаганите услуги и обучения са следните акредитации:


PEARSON Examination Centre

Училища за Европа е акредитиран изпитен център №86055 на PEARSON - водеща световна компания в сферата на образованието.
Изпитите са акредитирани от QCA (Qualification and Curriculum Authority) - британска организация за контрол и регулиране на качеството на образованието.

Cambridge ESOL Preparation Centre

Училища за Европа е оторизиран подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж.

British Council IELTS Registration Centre

Като партньор на Британски съвет, Училища за Европа е оторизиран център за регистрация за изпита IELTS.