Skip to main content
x

Годишни курсове в Училища за Европа

Начало на курсовете – началото на м.октомври 

Продължителност – 8 месеца

Време на провеждане ;

·         Седмичен вариант – дневни занятия два пъри в седмицата по съгласуван график

·         Съботнен вариант – веднъж седмично сутрин или следобяд

Продължителност на занятията – определя се в зависимост от възрастта, нивото и избраната форма – седмична или съботна

Начин на обучение – в група мин. 5 , макс. 8 курсиста

Форма на обучение:

·         присъствена 

·         смесен вариант – 3 седмици онлайн и едно занятие в месеца присъствено

·         изцяло онлайн

Цени, отстъпки и начин на плащане:

Таксите за обучение се заплащат авансово, преди началото на курса изцяло или разсрочено:

·         При плащане на цялата такса се ползва 5 % отстъпка

·         Плащане на 3 равни вноски в три последователни месеца

·         Плащане на една пъроначална вноска в размер на 40 % и следващи 6 вноски от м. октомври до м.март включително

Таксите са различни за отделните нива;

·         За начален курс:  деца 1-4 клас (Pupils) – от 720 до 980 лв.

·         За прогимназиален курс: 5-7 клас (Senior learners) – от 830 до 1200 лв.

·         Гимназиален курс: 8-12 клас ( Pre-certificate/Certificate) – от 1030 до 1450 лв.

Видове отстъпки за годишни курсове на обучение в група:

·         За ранно записване – до 30% в зависимост от периода на записване

·         За втори член от семейството - 5%

·         За записан паралелно друг курс на обучение – 5%

·         За плащане на цялата такса – 5%

Таксите могат да се платят в брой в офисите на Училища за Европа или по банков път.