Skip to main content
x

НАЙ-НЕТЪРПЕЛИВИТЕ ВЕЧЕ СЕ ПОДГОТВЯТ

Подготовка за национално външно оценяване (матура), 10 клас

С откриването на учебната година започна традиционно обучението по български език и математика в помощ на учениците за изпитите в края на 10 клас.

Програмата включва теми и задачи, съобразени с Модела за националното външно оценяване (НВО).

В курсовете по математика продължава изграждането на системата от математически знания като продължение и разширение на изученото в предходните години.

Курсовете по български език и литература

Уроците по български език акцентират видовете норми на книжовния език: правописна, пунктуационна, граматична и лексикална и надграждат  уменията за редактиране, работа с текст и др.

Обучението по литература е върху изучаваните литературни периоди, литературни творби и автори и развива  уменията за тълкуване на художествен текст,  конструиране на теза, на аргументи и контрааргументи по проблем от изучено произведение.

Както всяка година, в Училища за Европа може да разчитате на надеждна подготовка, за повече увереност и повече успех.

Проверете за конкретните условия на курсовете на познатите ви телефони.