Skip to main content
x

Гимназиален курс, 8-12клас (Pre-certificate and Certificate)

Категория
Продължителност годишен
Ученици 4-8
Price от 1030 до 1450 лв.

Учебната програма на гимназиален курс цели завършване на целия цикъл на езикова подготовка  от всички предходни нива, като заложените дейности са изцяло насочени към сериозно надграждане на придобитите знания и умения за успешно явяване на  изпитите на Cambridge: First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English  (CPE) и IELTS.

Предсертификатният и сертификатните курсове , които предлагаме, са с практическа насоченост, като целта е в реално време да се  отработи формата на изпита с  компонентите: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. Учебните дейности целят придобиване на най–високите нива на езикова компетентност и получаване на международно признати сертификати, които гарантират успешната реализация на нашите ученици в академична или бизнес среда.