Skip to main content
x

"Училища за Европа-София" ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19''

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-21379-C01

Бенефициент: Училища за Европа - София ЕООД
 
Обща стойност: 3120 лв., от които 2652 лв. европейско и 468 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021
г.

"Училища за Европа-София" ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19''