Skip to main content
x

Често задавани въпроси

Вярваме, че тук ще намерите отговор на някои важни за вас въпроси. Ако все пак, вашият въпрос не е в списъка, не се колебайте да се свържете с нас.

По този въпрос има противоречиви мнения. Някои ще кажат "Колкото по-рано, толкова по-добре." Много родители смятат, че ако детето започне да изучава втори език в детската градина, например, това е гаранция за успешното усвояване и усъвършенстване до най-висока степен. Последното е вярно единствено по отношение на точното произнасяне на звуци, останалите умения могат да се развият на всяка възраст.

Друга истина е, че малките деца запомнят бързо, както и забравят бързо. От опита ни досега бихме препоръчали изучаването на език да започне на възраст 1-3 клас. Придобитите умения на тази възраст са осъзнати и дълготрайни. Когато детето се чувства уверено в използването на майчиния език, то е готово да приеме и втори, чужд език.

В Училища за Европа има изградена система на обучение. Усвояването на умения става последователно и трудността нараства в постепенно. Независимо от възрастта, на която започва обучението, крайната цел е полагане на изпит за международно признат сертификат.

Да, може. След входящ тест и съобразено с възрастта, децата се включват в подходяща група или, ако е необходимо, се подготвят индивидуално.

Обучението в група има редица предимства, особено когато се отнася за деца и ученици. От една страна, такава среда обикновено е по-мотивираща, насърчаваща и разнообразна, което подпомага усвояването на преподавания материал. От друга страна, такава среда развива личностни качества, умения за общуване и носи удовлетвореност.

Индивидуалната форма на обучение е предпочитана, когато са необходими специфични изисквания, подход или обучението следва различна програма.

Еднакво входно ниво и сходна възраст.